The API and the Virtual Campus

El Campus de la UOC és una eina de les denominades Learning Management System (LMS). Un LMS és una eina per a gestionar la formació en línia i en essència ofereix serveis per a gestionar usuaris, cursos i recursos educatius. En un LMS els usuaris es poden associar a un curs exercint-hi un rol determinat (estudiant, professor, gestor, etc.) i cada curs pot contenir també un conjunt de recursos educatius (blogs, wikis, materials didàctics, etc.), segons el rol de cada usuari en el curs, les accions permeses sobre cada recurs són diferents. Així, un professor té normalment més permisos sobre un recurs que no pas un estudiant. L'API del Campus Virtual de la UOC consisteix en un conjunt d'operacions que permeten accedir programàticament a un conjunt de serveis del Campus. Mitjançant l'API és possible, des d'un programa extern, accedir com a usuari al Campus Virtual, accedir a les aules en l'usuari està matriculat i realitzar les accions permeses a aquest usuari sobre un conjunt de recursos educatius. També l'API ofereix un bon mecanisme per a poder obtenir la informació de context necessària per a poder crear un nou recurs educatiu que s'integri al Campus de la UOC i a les seves aules. L'API és doncs una manera d'ampliar el Campus Virtual amb noves eines educatives o també una manera per accedir o mostrar la informació del Campus d'una altra manera o des d'un altre dispositiu. L'API està en constant evolució i el conjunt de serveis que ofereix aniran creixen i variant. El més important a l'hora d'afrontar un projecte és, primer, determinar si els serveis que aquesta nova aplicació requereix del Campus estan coberts per a l'API. Normalment hi ha diferents maneres d'afrontar un problema, a l'hora de fer aquest anàlisis et recomanem que en consideris vàries. L' API i la seva funcionalitat, pot marcar, en bona mesura l'aproximació i la solució a adoptar. Per últim, cal recordar que la API no és només un element que hagi de garantir un conjunt de serveis per a l'accés i la gestió d'una plataforma tecnològica, sinó que ho ha de fer assegurant altres factors com la seguretat, la integritat i robustesa, la traçabilitat, els aspectes legal i les condicions d'ús. Utilitzar una API és establir un compromís, un contracte entre el desenvolupador i el proveïdor d'aquests serveis. És per això que per usar l'API et demanem que omplis un petit formulari de registre. En aquest espai trobaràs la informació necessària per a poder usar la API del Campus Virtual de la UOC. Hem mirat d'exposar la informació de forma clara i breu i d'afegir exemple pràctics que siguin d'utilitat. Si tens suggeriments, dubtes, ens vols proposar exemples, idees de millora, propostes d'evolució, col·laboració, etc. si us plau contacte amb nosaltres. Ara, amb la API, el teu programa també pot accedir al Campus de la UOC. Gaudeix-ne!