Documentation

En aquest apartat trobaràs informació detallada sobre què t'ofereix i com utilitzar la API del Campus Virtual de la UOC. A Informació General hi ha una descripció general sobre les característiques tècniques de la API. Què cal instal·lar, llenguatges, IDE's, l'entorn de desenvolupament i proves, etc. A Catàleg de serveis hi trobaràs documentat cada un dels serveis i operacions que permet l'API. A Galeria d'exemples hi trobaràs exemples de codi que il·lustren com utilitzar la API.