Canvi a la màquina de sandbox

L'entorn de desenvolupament ha canviat de màquina. La nova màquina és oslo.uoc.es. Si us plau modifiqueu les vostres referències a denver.uoc.es per la nova oslo.uoc.es en els vostres projectes. Si teniu algún problema podeu contactar amb nosaltres.